Ta opp telefonsamtale


Samtalen blir automatisk spilt inn ved hver telefonsamtale. Kvaliteten på innspillingen avhenger imidlertid av enheten og versjonen av operativsystemet. I tillegg, fra Android 10 (Q), er det nødvendig å aktivere tilgjengeligheten for Android Spy. Ellers er bare lydløs innspilt. Besøk følgende side for informasjon om hvordan du aktiverer tilgjengeligheten for Android Spy: Aktiver tilgjengelighet