Włącz tryb ułatwień dostępu


W tym samouczku pokazano, jak włączyć dostępność dla systemu Android Spy w celu rejestrowania dotknięć i zmian tekstu.

1. Otwórz ustawienia Android Spy i dotknij opcji «Działania».
2. Dotknąć «Dotykanie ekranu» lub «Klawisze». Otworzy się okno dialogowe z wyjaśnieniem dalszego postępowania.
3. Ta strona wygląda nieco inaczej w różnych wersjach Androida. Wystarczy wyszukać «Usługi» i dotknąć «Przystępność».
4. Włącz «Przystępność». Następnie dotknij dwukrotnie przycisk Wstecz, aby powrócić do ustawień.