Behörighet för skärmdumpar


Skärmbilder fångas på två olika metoder. Observera att enheter som inte är rotade med Android som är lägre än version 5 (Lollipop) inte stöds.

Den första metoden används när enheten är rotad. En tillståndsbegäran måste accepteras så att skärmdumpar kan fångas. Acceptera denna tillståndsbegäran genom att trycka på «Bevilja».
Den andra metoden används för icke-rotade enheter som kör Android version 5 (Lollipop) eller senare. En tillståndsbegäran måste accepteras så att skärmdumpar kan fångas. Ställ in kryssmarkeringen «Visa inte igen» och accepterade denna tillståndsbegäran genom att trycka på «START NU». Så snart skärmdumpar fångas visas en liten symbol i meddelandefältet.
Om du använder den andra metoden på enheter med Android 10 eller högre har du inte möjlighet att markera «Visa inte igen» längre. Det här meddelandet visas varje gång Android Spy som startar på icke-rotade enheter och skärmdumpinspelning aktiveras. Vi rekommenderar att du rotar enheten. På detta sätt kommer detta meddelande aldrig att visas.