Doporučené nastavení v aplikaci Obchod Google Play


Důrazně doporučujeme deaktivovat «Lepší zjištováni škodlivých aplikací» v aplikaci Obchod Google Play. Tato funkce snižuje výkon zařízení, vybíjí baterii a zvyšuje internetový provoz.

1. Spusťte aplikaci Obchod Google Play.
2. Stiskněte symbol nabídky v levém horním rohu.
3. Stiskněte «Play Protect».
4. Stiskněte symbol v pravém horním rohu.
5. Deaktivovat «Lepší zjištováni škodlivých aplikací».