Deaktivujte indikátor ochrany osobních údajů

Počínaje Androidem 12 se pokaždé objeví zelený indikátor v pravém horním rohu, kdy je přístupný fotoaparát, mikrofon nebo umístění. Abychom se vyhnuli tomuto nepříjemnému indikátoru až do dalšího restartu zařízení, musí být Android Spy nainstalován s jednou z následujících aplikací:

Všimněte si, že indikátor se znovu objeví po restartování zařízení. Aby se tomuto indikátoru trvale zabránilo, musí být zařízení rooted a Android Spy musí být poskytnuta přístup k rootům.

Pokud Root není možné, musí být v konfiguraci Android Spy změněna následující nastavení, aby se zabránilo indikátoru: