Face Capture


ScreenshotÚčelem této aplikace je pořizovat fotografii s předním kamerou, když je displej zapnutý. To vám umožní zjistit, zda zvědavá osoba přistoupila k vašemu telefonu během vaší nepřítomnosti. Fotografie důkazu ukazuje tvář osoby dívající se do telefonu.

Služba přístupnosti «Face Capture» musí být aktivována ručně tak, aby tato aplikace mohla fungovat správně. Zaznamenaná data jsou uložena na zařízení v bezpečné a soukromé složce, která je přístupná pouze aplikací. Údaje nebudou převedeny nebo sdíleny s jinými aplikacemi nebo mimo zařízení bez výslovného záměru uživatele.

Download from Google Play Store