Optag telefon screenshots

Optag telefon screenshotsScreenshot-funktionen af Android Spy captures screenshots automatisk i gratis valgbart interval, størrelse og kvalitet. Billedet Skift detektionsfunktion kan kassere skærmbilleder, hvis skærmindholdet ikke er ændret betydeligt. Dette kan bidrage til at reducere mængden af data, der skal transmitteres. Skærmbilleder er fanget med forskellige metoder afhængigt af den brugte Android-version. Følg dette link for en detaljeret beskrivelse af, hvordan screenshots kan optages med Android Spy.

Test 3 dage gratis!

Indstillinger for at fange screenshotsDenne funktion har nogle nyttige indstillinger for at reducere mængden af data, der skal sendes.

JPEG-kvalitet
Definerer komprimeringskvaliteten af billedet i procent. Jo lavere kvalitet, jo mindre filstørrelse.

Billedestørrelse
Definerer længden på billedets længste side i pixels. Jo lavere billedstørrelse, desto mindre er filstørrelsen.

Registrering af billedændring
Definerer den minimale ændring af linjer i billedet i sammenligning med det sidste skærmbillede. Et skærmbillede optages, så snart ændringen i billedet overstiger beløbet. Jo lavere beløb, desto flere skærmbilleder tages.

Optag interval
Definerer minimumsintervallet mellem skærmbilleder i sekunder. Jo kortere intervallet, desto flere skærmbilleder tages.