Automatisch opnemen van oproepen deactiveren


Om spraak op te nemen voor telefoongesprekken, moet de functie voor het opnemen van interne gesprekken van het systeem zijn uitgeschakeld. Deze zelfstudie laat zien hoe u deze functie voor automatisch opnemen van oproepen kunt uitschakelen.

1. Open de telefoon-app.
2. Druk op het menu-symbool in de rechterbovenhoek en vervolgens op Instellingen.
3. Druk op "Oproepen opnemen".
4. Schakel "Oproepen automatisch opnemen" uit.