Deactiveer de privacyindicator

Beginnend met Android 12, verschijnt er elke keer een groene indicator in de rechterbovenhoek, wanneer de camera, de microfoon of de locatie toegankelijk is. Om deze vervelende indicator te voorkomen totdat het volgende apparaat opnieuw opstart, moet Android Spy worden geïnstalleerd met een van de volgende apps:

Merk op dat de indicator opnieuw zal verschijnen na het opnieuw opstarten van het apparaat. Om deze indicator permanent te voorkomen, moet het apparaat rooted zijn en moet Android Spy root krijgen.

Als Root niet mogelijk is, moeten de volgende instellingen worden gewijzigd in de Android Spy-configuratie om de indicator te voorkomen: