Keylogger for Android

Keylogger for AndroidKeylogger-funksjonen fanger tekstendringer i tekstinngangsfelt. Fordelen med denne funksjonen er at ikke bare individuelle tastetrykk er fanget, men hele teksten i inngangsfeltet. Dette gjør det lettere å se den oppfangte teksten i kontekst. Sammen med teksten registreres også navnet og IDen til programmet der tastetrykkene skjedde.

Test 3 dager gratis!

Chats og Instant Messengers
Keylogger-funksjonen fanger ikke bare den skriftlige teksten i noen populære budbringer som Facebook eller WhatsApp, men i hver prat. Funksjonaliteten slutter ikke her. Android Spy gjør også periodiske fangster av skjermen for å bedre illustrere hva som foregikk i det øyeblikket.

Krav
For å kunne fungere skikkelig som Keylogger, må tilgjengelighetstjenesten for Android Spy aktiveres manuelt. Bruke denne tilgjengelighetstjenesten tillater Android Spy å registrere tekstendringer i tekstinngangsfelt. Tilgjengelighetstjenesten er også et krav for andre funksjoner i Android Spy. Vennligst følg denne lenken for en detaljert beskrivelse Hvordan aktivere tilgjengelighetstjenesten for Android Spy.

Merk
Vær oppmerksom på at passordene samt tekst i noen sensitive apper, for eksempel nettbank-apper og nettlesere i Incognito-modus, utelukkes fra opptaket. Dette er ikke en begrensning av Android Spy, men en begrensning av Android-operativsystemet. Dette er også tilfelle for sentrale logging apps (keyloggers) fra enhver annen produsent, selv om de forteller deg noe annet!