Anbefalt innstilling i Google Play Store-App


Det anbefales sterkt å deaktivere «Bedre gjenkjenning av skadelig apper» i Google Play Store-appen. Denne funksjonen reduserer enhetens ytelse, tøm batteriet og øker internettrafikken.

1. Start Google Play Store-appen.
2. Trykk på menysymbolet øverst til venstre.
3. Trykk på «Play Protect».
4. Trykk på symbolet i øvre høyre hjørne.
5. Deaktiver «Bedre gjenkjenning av skadelig apper».