Deaktiver Play Store advarselsvarsling

Google Play Store kan vise varsler om Play Protect er deaktivert. Denne opplæringen viser hvordan du deaktiverer dette varselet.

1. Åpne Android Spy-innstillingene. Trykk på «Play Store advarsler».
Trykk på «Play Store advarsler».
2. Deaktiver «Vis varsel».
Deaktiver «Vis varsel».