Deaktiver personvernindikatoren

Fra og med Android 12 vil en grønn indikator i øverste høyre hjørne vises hver gang, når kameraet, mikrofonen eller plasseringen er tilgjengelig. For å unngå denne irriterende indikatoren til neste omstart enhet, må Android Spy installeres med en av følgende apper:

Merk at indikatoren vil dukke opp igjen etter å ha startet enheten på nytt. For å unngå denne indikatoren permanent, må enheten være rooted og Android Spy må gis root tilgang.

Hvis Root ikke er mulig, må følgende innstillinger endres i Android Spy-konfigurasjonen, for å unngå indikatoren: