Deaktivering av batterioptimalisering for apper lastet ned fra Google Play-butikken

Batterioptimalisering er en systemfunksjon som kan påvirke applikasjoner negativt. Det kan hende at programmene blir avsluttet eller at noen funksjoner ikke fungerer som forventet. Det anbefales å deaktivere batterioptimalisering for applikasjoner som kjører bakgrunnsoppgaver. Følgende opplæring viser hvordan du deaktiverer batterioptimalisering for apper som er lastet ned fra Google Play Store.

Android 6-11

1. Åpne applikasjonsinnstillingene og trykk «Deaktiver batterioptimalisering».
2. Velg «Alle».
3. Deaktiver batterioptimalisering for den respektive applikasjonen.

Android 12 og senere

1. Åpne applikasjonsinnstillingene og trykk «Deaktiver batterioptimalisering».
2. Trykk på «Batteri».
3. Velg «Ubegrenset».