Aktiver varslingsadgang


For å registrere varsler, må tilgangen til varslinger aktiveres manuelt for Android Spy. Denne opplæringen viser hvordan du aktiverer tilgangen til varsler for Android Spy.

1. Åpne innstillingene for Android Spy, gå til «AKTIVITETER» og trykk «Varsler».
Åpne innstillingene for Android Spy.
2. Aktiver «Innstillinger» og trykk på tilbake-knappen for å returnere.
Aktiver «Innstillinger».