Aktiver varslingsadgang

For å registrere varsler, må tilgangen til varslinger aktiveres manuelt for Android Spy. Denne opplæringen viser hvordan du aktiverer tilgangen til varsler for Android Spy.

1. Åpne Android Spy-innstillingene. Trykk på «AKTIVITETER» og trykk deretter på «Varsler».
Åpne innstillingene for Android Spy.
2. Aktiver «Innstillinger». Trykk på «Tilbake»-knappen til du går tilbake til innstillingene.
Aktiver «Innstillinger».