Skjul varsling


Denne veiledningen viser hvordan du kan skjule varselet for Android Spy øverst til venstre på skjermen.

1. Åpne innstillingene for Android Spy og aktiver «Skjul varsling».
2. Hvis du vil skjule varselet for denne appen, deaktiverer du «Vis varsel» på neste side.