Installer med Android Spy installasjonsprogram for Android

Denne appen installerer Android Spy. Installasjonen med denne appen har følgende fordeler:

Installasjonsmetoder:

Installer på denne enheten

Installer Android Spy på denne enheten. Denne metoden er eksperimentell. Det fungerer kanskje ikke på alle enheter. Følgende forhold må være oppfylt:

1. Trykk på «Installere».
2. Android Spy-appen må lastes ned først. Skriv inn epostadresse og passord for kontoen din og trykk «DOWNLOAD».
3. Denne siden ser litt annerledes ut i forskjellige versjoner av Android. Søk etter «Tjenester».
4. Trykk på «Android Spy Installer».
5. Aktiver «Android Spy Installer» og trykk «Tillat» knappen.
6. Vent mens Android Spy blir installert. Fortsett med å aktivere Android Spy.

Installer på en enhet, i samme WiFi nettverk

Installer Android Spy på en enhet i samme WiFi nettverk. Følgende forhold må være oppfylt:

1. Trykk på «Installere».
2. Android Spy-appen må lastes ned først. Skriv inn epostadresse og passord for kontoen din og trykk «DOWNLOAD».
3. «Trådløs feilsøking» må være aktivert på målenheten. Trykk her for en detaljert beskrivelse hvordan du aktiverer «Trådløs feilsøking».
4. Velg enheten og trykk «INSTALLERE».
5. Hvis du blir bedt om tilkoblingskode, trykker du på «Koble til enheten med en tilkoblingskode» på målenheten. Ellers fortsett med trinn 7.
6. Skriv inn tilkoblingskode fra målenheten og trykk «KOBLE». Merk at dialogen med tilkoblingskode på målenheten må forbli åpen, til den forsvinner automatisk.
7. Vent mens Android Spy blir installert. Fortsett med å aktivere Android Spy på målenheten.