Ta opp telefonsamtale


Samtalen blir automatisk spilt inn ved hver telefonsamtale. Kvaliteten på innspillingen avhenger imidlertid av enheten og versjonen av operativsystemet. I tillegg, fra Android 10 (Q), er det nødvendig å aktivere tilgjengeligheten for Android Spy. Ellers er bare lydløs innspilt. Videre må Android's interne samtaleopptaksfunksjon være deaktivert. Denne veiledningen viser hvordan du aktiverer tilgjengeligheten for Android Spy.

1. Åpne innstillingene for Android Spy og klikk på «Aktiviteter».
2. Klikk på «Skjerm berører» eller «Tastetrykk». En dialog åpnes med en forklaring på hvordan du kan gå videre.
3. Denne siden ser litt annerledes ut i forskjellige versjoner av Android. Bare ute etter «Tjenester».
4. Trykk på «Tilgjengelighet».
5. Aktiver «Tilgjengelighet» og trykk på «Tilbake» til du kommer tilbake til innstillingene.