Åpne Android Spy-innstillinger

Hvis enheten ikke har en telefonfunksjon, bruk dette alternativet. Start nettleseren på enheten der Android Spy er installert og skriv inn a-spy.com/start i adressefeltet. I feltet under, skriv inn telefonnummeret du angir for å starte Android Spy-innstillingene og trykk på START. Hvis du ikke har satt dette telefonnummeret, bruk 0000.