Face Capture


ScreenshotFormålet med denne applikasjonen er å ta et bilde med frontkameraet når displayet blir slått på. Dette lar deg bestemme om en nysgjerrig person har fått tilgang til telefonen din under ditt fravær. Bevisningsbildet viser ansiktet til personen som ser på telefonen.

Tilgjengelighetstjeneste «Face Capture» må aktiveres manuelt slik at denne applikasjonen kan fungere skikkelig. De innspilte dataene lagres på enheten i en sikker og privat mappe som kun er tilgjengelig for applikasjonen. Dataene overføres ikke eller deles med andre applikasjoner eller ut av enheten uten den eksplisitte intensjonen til brukeren.

Download from Google Play Store