GPS Tracker


GPS TrackerFormålet med denne applikasjonen er å registrere plasseringsdataene til enheten for å vise din daglige rute på et kart i programmet.

Sporingshistorikken kan ses som en liste eller en rute på et kart. Open Street Map brukes som kartleverandøren. Kart er bufret for offline bruk. Records kan også eksporteres som NMEA-filer.

Download from Google Play Store