Keylogger


KeyloggerDenne applikasjonen registrerer tekstendringer i tekstinmatingsfelt. Tekstendringer skjer når du skriver i et tekstinntastingsfelt. I motsetning til vanlige keyloggers, registrerer denne applikasjonen ikke bare tastetrykk, men også hele teksten i tekstinntastingsfeltet. Dette lar deg se den skrevne teksten i sammenheng med den allerede eksisterende teksten.

Vær oppmerksom på at dette programmet ikke kan registrere passord i felt for inntasting av passord. Dette er ikke en begrensning av applikasjonen, men en begrensning av operativsystemet.

Et spesielt høydepunkt med denne applikasjonen er at det ikke kreves tillatelser. Bare tilgjengelighets-tjenesten «Keylogger» må aktiveres manuelt slik at dette programmet kan registrere tekstendringer.

Aktiveringen av Accessibility-Service «Keylogger» er relativt enkel og fungerer på samme måte som Android Spy. Her er en tutorial om hvordan du går frem. Hvis applikasjonen startes og Accessibility-Service «Keylogger» ennå ikke er aktivert, vises en dialogboks. Bare klikk på «Neste». Bla til «Tjenester» på neste side og trykk på «Keylogger». Aktiver «Keylogger» og trykk «Tilbake» to ganger. Hvis det ikke fungerer, kan det hende du må deaktivere andre aktiverte tilgjengelighetsfunksjoner eller starte enheten på nytt.

Versjon: 23

Download from Google Play
Alternative Download

Privacy Policy
Denne applikasjonen registrerer bare tekstendringer i tekstinmatingsfelt. Denne applikasjonen registrerer IKKE passord. Alle poster lagres bare på DIN enhet og er bare tilgjengelige av DIN selv. Denne applikasjonen overfører IKKE informasjon av noe slag. Denne applikasjonen trenger ingen spesiell tillatelse.