URL Logger


URL LoggerFormålet med denne applikasjonen er å registrere nettadressen til det besøkte nettstedet i en nettleser. Alle vanlige nettlesere støttes. De innspilte dataene lagres på enheten i en sikker og privat database som kun er tilgjengelig ved søknaden. Dataene overføres ikke eller deles med andre applikasjoner eller ut av enheten uten den eksplisitte intensjonen til brukeren.

Tilgjengelighetstjeneste «URL Logger» må aktiveres manuelt slik at denne applikasjonen kan fungere skikkelig. Ved hjelp av tilgjengelighetstjenesten tillater programmet å registrere nettadressen til det besøkte nettstedet i en nettleser. Utelukket fra opptak er nettlesere i Incognito-modus.

Download from Google Play Store