Dostęp do lokalizacji w tle

Aby określić lokalizację urządzenia, nawet jeśli wyświetlacz jest wyłączony, należy przyznać uprawnienia ręcznie. Ten samouczek pokazuje, jak udzielić tego pozwolenia.

1. Otwórz ustawienia Android Spy. Naciśnij «Uprawnienia».
Naciśnij «Uprawnienia».
2. Naciśnij «Dostęp do lokalizacji w tle».
Dostęp do lokalizacji w tle
3. Aktywuj «Zawsze zezwalaj». Naciśnij przycisk «Powrót», aż wrócisz do ustawień.
Zawsze zezwalaj