Aktywuj debugowanie USB


Zanim będzie można zainstalować Android Spy za pomocą debugowania USB Android Spy Installer, należy aktywować.

1. Uruchom ustawienia urządzenia i naciśnij symbol wyszukiwania.
2. Wpisz «build» i naciśnij «Numer wersji» na liście poniżej.
3. Naciśnij «Numer wersji» 7 razy, aż zobaczysz komunikat «Tryb programisty został włączony».
4. Wróć do wyszukiwania, wpisz «usb» i naciśnij «Debugowanie USB» na liście poniżej.
5. Włącz «Debugowanie USB».
Opcje programistyczne można ponownie dezaktywować po zakończeniu instalacji.