Uruchom automatycznie


Urządzenia niektórych producentów mają funkcję autostartu. Ci producenci to: Huawei, Xiaomi, LG, Asus i inni. Taka funkcja autostartu zapobiega automatycznemu uruchamianiu aplikacji po ponownym uruchomieniu urządzenia. Uprawnienie do automatycznego uruchamiania musi być jawnie ustawione ręcznie.

Jeśli Twoje urządzenie ma taką funkcję autostartu, dotknij «Uruchom automatycznie» i wprowadź zmiany w «Ustawienia». Zwróć uwagę na ikonę aplikacji, jeśli widzisz więcej niż jeden wpis o nazwie «Ustawienia». Należy również pamiętać, że aplikacje ustawione na autostart nie uruchamiają się natychmiast po ponownym uruchomieniu urządzenia. Uruchomienie wszystkich aplikacji może zająć kilka minut.

Poniższy samouczek pokazuje, jak radzić sobie z funkcją autostartu urządzeń Huawei.

1. Otwórz ustawienia Android Spy. Stuknij w «Uruchom automatycznie» przekieruje Cię do ustawień, jeśli taka funkcja zostanie rozpoznana na Twoim urządzeniu.
2. Przewiń do «Ustawienia». Zwróć uwagę na ikonę aplikacji, jeśli widzisz więcej niż jeden wpis o nazwie «Ustawienia». W takim przypadku wyłącz funkcję «Zarządzaj automatycznie».
3. W następnym oknie dialogowym pozostaw wszystkie opcje włączone. Po prostu dotknij OK, a następnie WRÓĆ, aby powrócić do ustawień Android Spy.