Wyłącz automatyczne nagrywanie rozmów

Aby nagrywać głos do rozmów telefonicznych, funkcja nagrywania rozmów wewnętrznych systemu musi być wyłączona. Ten samouczek pokazuje, jak wyłączyć tę funkcję automatycznego nagrywania połączeń.

1. Otwórz aplikację telefonu.
Otwórz aplikację telefonu.
2. Naciśnij symbol menu w prawym górnym rogu, a następnie «Ustawienia».
Naciśnij symbol menu w prawym górnym rogu, a następnie «Ustawienia».
3. Naciśnij «Nagrywaj rozmowy».
Naciśnij «Nagrywaj rozmowy».
4. Wyłącz «Automatyczne nagrywanie rozmów».
Wyłącz «Automatyczne nagrywanie rozmów».