Wyłącz automatyczne nagrywanie rozmów


Aby nagrywać głos do rozmów telefonicznych, funkcja nagrywania rozmów wewnętrznych systemu musi być wyłączona. Ten samouczek pokazuje, jak wyłączyć tę funkcję automatycznego nagrywania połączeń.

1. Otwórz aplikację telefonu.
2. Naciśnij symbol menu w prawym górnym rogu, a następnie Ustawienia.
3. Naciśnij "Nagrywaj rozmowy".
4. Wyłącz "Automatyczne nagrywanie rozmów".