Zalecane ustawienie w aplikacji Google Play Store


Zdecydowanie zaleca się dezaktywację opcji «Popraw wykrywanie szkodliwych aplikacji» w aplikacji Sklep Google Play. Ta funkcja zmniejsza wydajność urządzenia, wyczerpuje baterię i zwiększa ruch internetowy.

1. Uruchom aplikację Sklep Google Play.
2. Naciśnij symbol menu w lewym górnym rogu.
3. Naciśnij «Play Protect».
4. Naciśnij symbol w prawym górnym rogu.
5. Dezaktywować «Popraw wykrywanie szkodliwych aplikacji».