Dezaktywuj Play Protect

Play Protect to funkcja aplikacji Google Play Store. Zaleca się dezaktywację tej funkcji przed zainstalowaniem Android Spy. Następujący samouczek pokazuje, jak dezaktywować Play Protect w aplikacji Sklep Play.

1. Uruchom aplikację Sklep Play.
Uruchom aplikację Sklep Play.
2. Naciśnij symbol konta w prawym górnym rogu.
Naciśnij symbol konta w prawym górnym rogu.
3. Naciśnij Play Protect.
Naciśnij «Play Protect».
4. Naciśnij symbol biegów w prawym górnym rogu.
Naciśnij symbol biegów w prawym górnym rogu.
5. Dezaktywować Skanuj aplikacje za pomocą Play Protect.
Dezaktywować «Skanuj aplikacje za pomocą Play Protect».