Włącz dostęp powiadomienia


Aby nagrywać powiadomienia, dostęp do powiadomień musi być aktywowany ręcznie dla Android Spy. Ten samouczek pokazuje, jak włączyć dostęp do powiadomień na Android Spy.

1. Otwórz ustawienia Android Spy. Naciśnij «ZAJĘCIA» a następnie naciśnij «Powiadomienia».
Otwórz ustawienia na Android Spy.
2. Aktywuj «Ustawienia». Naciśnij przycisk «Powrót», aż wrócisz do ustawień.
Włącz «Ustawienia».