Ukryj powiadomienie


W tym samouczku pokazano, jak ukryć powiadomienie dla systemu Android Spy w lewym górnym rogu wyświetlacza.

1. Otwórz ustawienia Android Spy i włącz «Ukryj powiadomienie».
2. Aby ukryć powiadomienie dla tej aplikacji, wyłącz «Pokaż powiadomienie» na następnej stronie.