Zaktualizuj Android Spy


Począwszy od wersji 9.3 procedura uległa zmianie, aby zaktualizować aplikację Android Spy do nowszej wersji. Jeśli jest już zainstalowana starsza wersja, należy ją najpierw odinstalować przed zainstalowaniem nowszej wersji. Aby odinstalować, otwórz ustawienia Android Spy i dotknij «Odinstaluj». Po odinstalowaniu zainstaluj nową wersję, jak opisano tutaj: Zainstaluj Android Spy