Otwórz ustawienia Android Spy

Jeśli urządzenie nie ma funkcji telefonu, użyj tej opcji. Uruchom przeglądarkę na urządzeniu, w którym zainstalowano Android Spy i wprowadź a-spy.com/start w pasku adresu. W poniższej polu wprowadź ustawiony numer telefonu, aby uruchomić ustawienia Android Spy i naciśnij START. Jeśli nie ustawiłeś tego numeru telefonu, użyj 0000.