Face Capture


ScreenshotCelem tego wniosku jest wykonanie zdjęcia z frontową kamerą, gdy wyświetlacz jest włączony. Pozwala to ustalić, czy ciekawa osoba uzyskała dostęp do telefonu podczas Twojej nieobecności. Zdjęcie dowodów pokazuje twarz osoby spoglądającej na telefon.

Usługa dostępności «Face Capture» musi być aktywowany ręcznie, aby ta aplikacja mogła działać poprawnie. Nagrane dane są przechowywane na urządzeniu w bezpiecznym i prywatnym folderze, który jest dostępny tylko przez aplikację. Dane nie zostaną przesłane ani dzielone z innymi aplikacjami lub z urządzenia bez wyraźnego zamiarem użytkownika.

Download from Google Play Store