GPS Tracker


GPS TrackerGPS Tracker rejestruje bieżącą lokalizację urządzenia. GPS i A-GPS są używane jako źródło lokalizacji, w zależności od tego, które źródło jest obecnie dostępne. Po uruchomieniu lokalizacja jest również rejestrowana w tle.

Zapisy są przechowywane na codzień. Historię śledzenia można przeglądać jako trasę na mapie. Open Street Map jest używana jako dostawca map. Mapy są zapisywane w pamięci podręcznej do użytku w trybie offline.

Rekordy można również eksportować jako pliki NMEA. NMEA to popularny format RAW, który można łatwo przekonwertować na dowolny inny format, taki jak GPX lub KML.

Version: 27

Download from Huawei App Gallery
Download from Amazon Appstore
Download from Galaxy Store
Alternative Download

Polityka prywatności
Wszystkie rekordy są dostępne tylko dla samego użytkownika. Aplikacja żąda pozwolenia na lokalizację. To uprawnienie jest niezbędne, aby otrzymać aktualną lokalizację przy użyciu dostępnych usług.