GPS Tracker


GPS TrackerCelem tego zastosowania jest nagranie danych lokalizacji urządzenia, aby wyświetlić codzienną trasę na mapie w aplikacji.

Historia śledzenia może być wyświetlana jako lista lub trasa na mapie. Open Street Map jest używany jako dostawca mapy. Mapy są buforowane do użytku w trybie offline. Rekordy mogą być również eksportowane jako pliki NMEA.

Download from Google Play Store