Screenshot Recorder


Ta aplikacja rejestruje zrzuty ekranu w dowolnie wybranym interwale, rozmiarze i jakości. Ponadto aplikacja ma funkcję wykrywania zmiany obrazu, aby uniknąć niepotrzebnych, identycznych i powtarzalnych zrzutów ekranu, a tym samym oszczędzić miejsce na dysku.

Zrzuty ekranu są rejestrowane na dwa różne sposoby. Pierwsza metoda jest używana, gdy urządzenie jest zrootowane. W przeciwnym razie, gdy urządzenie nie będzie zrootowane, ale ma system Android w wersji 5 (Lollipop) lub nowszy, zostanie zastosowana druga metoda. Urządzenia niezrootowane z systemem Android niższym niż wersja 5 (Lollipop) nie są obsługiwane. Należy pamiętać, że dla każdej metody należy zaakceptować prośbę o pozwolenie, aby można było przechwytywać zrzuty ekranu. Czytaj więcej...

Wymagana wersja Androida: przynajmniej 4.0
Obecna wersja: 12

Download from Google Play
Alternative APK Download

Screenshot

Screenshot Recorder

Polityka prywatności
Ta aplikacja przechwytuje tylko zrzuty ekranu. Wszystkie rekordy są przechowywane tylko na Twoim urządzeniu i dostępne tylko dla Ciebie. Ta aplikacja NIE przesyła żadnych informacji. Ta aplikacja nie wymaga specjalnego pozwolenia.