URL Logger


URL LoggerCelem tego wniosku jest nagranie adresu URL aktualnie odwiedzanej witryny internetowej w przeglądarce. Obsługiwane są wszystkie powszechne przeglądarki. Nagrane dane są przechowywane na urządzeniu w bezpiecznej i prywatnej bazie danych, która jest dostępna tylko przez aplikację. Dane nie zostaną przesłane ani dzielone z innymi aplikacjami lub z urządzenia bez wyraźnego zamiarem użytkownika.

Usługa dostępności «URL Logger» musi być aktywowany ręcznie, aby ta aplikacja mogła działać poprawnie. Korzystanie z usługi dostępności umożliwia aplikację nagranie adresu URL aktualnie odwiedzanej witryny internetowej w przeglądarce. Wyłączony z nagrywania są przeglądarem w trybie incognito.

Download from Google Play Store