Spela in telefonskärm

Spela in telefonskärmSkärmdumpfunktionen hos Android Spy fångar skärmdumpar automatiskt i gratis valbart intervall, storlek och kvalitet. Funktionen Bildändringsdetektering kan kassera skärmdumpar om skärminnehållet inte har ändrats avsevärt. Detta kan bidra till att minska mängden data som ska överföras. Skärmdumpar fångas med olika metoder beroende på den använda Android-versionen. Vänligen följ den här länken för en detaljerad beskrivning av hur skärmdumpar kan spelas in med Android Spy.

Testa 3 dagar gratis!

Inställningar för att fånga skärmdumparDen här funktionen har några användbara inställningar för att minska mängden data som behöver skickas.

JPEG-kvalitet
Definierar komprimeringskvaliteten för bilden i procent. Ju lägre kvalitet, desto mindre filstorlek.

Bildstorlek
Definierar längden på bildens längsta sida i pixlar. Ju lägre bildstorlek, desto mindre filstorlek.

Detektering av bildändring
Definierar minsta ändring av linjer i bilden i jämförelse med den senaste skärmdumpen. En skärmdump kommer att spelas in så snart förändringen i bilden överstiger beloppet. Ju lägre belopp, desto fler skärmdumpar tas.

Record intervall
Definierar minsta intervall mellan skärmdumpar på några sekunder. Ju kortare intervallet, desto fler skärmdumpar tas.