Rekommenderad inställning i Google Play Store-appen

Det rekommenderas starkt att inaktivera «Förbättrad appidetifiering» i appen Google Play Butik. Denna funktion minskar enhetens prestanda, tappar batteriet och ökar internettrafiken.

1. Starta appen Google Play Butik.
2. Tryck på menysymbolen i det övre vänstra hörnet.
3. Tryck på «Play Protect».
4. Tryck på symbolen i det övre högra hörnet.
5. Avaktivera «Förbättrad appidetifiering».