Inaktivera sekretessindikatorn

Från och med Android 12 kommer en grön indikator i det övre högra hörnet att visas varje gång när kameran, mikrofonen eller platsen nås. För att undvika denna irriterande indikator tills nästa enhetsstart måste Android Spy installeras med en av följande appar:

Observera att indikatorn kommer att dyka upp igen efter att enheten har startat om. För att undvika denna indikator permanent måste enheten vara rooted och Android Spy måste ges root tillgång.

Om Root inte är möjlig måste följande inställningar ändras i Android Spy-konfigurationen för att undvika indikatorn: