Spela in telefonsamtal konversation

Rösten är automatiskt inspelad med varje telefonsamtal. Kvaliteten på röstinspelningen beror på enheten. Från och med Android 10 är det nödvändigt att aktivera tillgänglighetstjänsten för Android Spy. Annars spelas bara tyst in. Dessutom måste Android -interna samtalinspelningsfunktionen inaktiveras. Följ den här länken, för en detaljerad beskrivning, hur du avaktiverar Android Intern Call-inspelningsfunktionen. Denna handledning visar hur du aktiverar tillgängligheten för Android Spy.

1. Om tillgänglighetstjänsten inte är aktiverad ser du en anmälan efter att du har startat Android Spy-inställningarna. Tryck på «AKTIVERA NU».
Tryck på «AKTIVERA NU».
2. Den här sidan ser något annorlunda ut i olika versioner av Android. Söka efter «Tjänster».
Söka efter «Tjänster».
3. Tryck på «Tillgänglighet».
Tryck på «Tillgänglighet».
4. Aktivera «Tillgänglighet». Tryck på knappen «Tillbaka» tills du återgår till inställningarna.
Aktivera «Tillgänglighet».