Köp

En licens krävs för att använda Android Spy. En licens erbjuder högst 2000 MB lagringsvolym per enhet. Posterna lagras upp till 7 dagar efter licensens utgång.

Ange e-postadressen för ditt användarkonto. Om ingen e-postadress anges kommer du att få en kupongkod som du kan konvertera till en licens när som helst på ditt användarkonto. Du kan dock också beställa direkt från ditt användarkonto.

*Mervärdesskatt (moms) kan läggas till priset, beroende på vilket land du anger i leveransadressen. Order- och betalningstransaktioner utförs av leverantörer av betaltjänster.