Android Spy Installer


ScreenshotAndroid Spy Installer är en WINDOWS-applikation som installerar Android Spy på en Android-enhet. Denna typ av installation erbjuder följande fördelar:

Följande villkor måste vara uppfyllda:

1. Ladda ner och starta installationsprogrammet på en Windows-dator. Om alla villkor uppfylls trycker du på «START».
2. Ange e-postadress och lösenord för ditt konto på https://my.a-spy.com och tryck på «Ladda ner Android Spy».
3. Godkänn tillståndsbegäran på enheten.
4. Så snart Android Spy har installerats och startat aktiveras Android Spy på enheten.
5. Utvecklaralternativ kan inaktiveras igen efter installationen. Öppna utvecklaralternativen och stäng av det första alternativet.