Face Capture


ScreenshotSyftet med den här applikationen är att ta ett foto med den främre kameran när displayen är påslagen. Detta gör att du kan avgöra om en nyfiken person har kommit åt din telefon under din frånvaro. Bevisfotoet visar ansiktet på personen som tittar på telefonen.

Tillgänglighetstjänst «Face Capture» måste aktiveras manuellt så att den här applikationen kan fungera korrekt. Den inspelade data lagras på enheten i en säker och privat mapp som endast är tillgänglig av programmet. Uppgifterna kommer inte att överföras eller delas med andra applikationer eller ut ur enheten utan användarens uttryckliga avsikt.

Download from Google Play Store