URL Logger


URL LoggerSyftet med den här applikationen är att spela in webbadressen för den besökta webbplatsen i en webbläsare. Alla vanliga webbläsare stöds. Den inspelade data lagras på enheten i en säker och privat databas som endast är tillgänglig av programmet. Uppgifterna kommer inte att överföras eller delas med andra applikationer eller ut ur enheten utan användarens uttryckliga avsikt.

Tillgänglighetstjänst «URL Logger» måste aktiveras manuellt så att den här applikationen kan fungera korrekt. Med hjälp av tillgängligheten tillåter programmet att spela in webbadressen för den besökta webbplatsen i en webbläsare. Exkluderas från inspelning är webbläsare i inkognito-läge.

Download from Google Play Store