การตั้งค่าที่แนะนำใน Google Play Store-App


ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ปิดใช้งาน «ปรับปรุงการตรวจจับแอปที่เป็นอันตราย» ในแอป Google Play Store คุณลักษณะนี้จะลดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทำให้แบตเตอรี่หมดและเพิ่มปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต

1. เริ่มแอป Google Play Store
2. กดสัญลักษณ์เมนูที่มุมบนซ้าย
3. กด «Play Protect»
4. กดสัญลักษณ์ที่มุมขวาบน
5. ปิดใช้งาน «ปรับปรุงการตรวจจับแอปที่เป็นอันตราย».