ซ่อนการแจ้งเตือน


บทช่วยสอนนี้แสดงวิธีซ่อนการแจ้งเตือนสำหรับ Android Spy ที่มุมบนซ้ายของจอแสดงผล

1. เปิดการตั้งค่าสำหรับ Android Spy และเปิดใช้งาน «ซ่อนการแจ้งเตือน»
2. หากต้องการซ่อนการแจ้งเตือนสำหรับแอปนี้ให้ปิดใช้งาน «แสดงการแจ้งเตือน» ในหน้าถัดไป