ซ่อนการแจ้งเตือน


เมื่อเปิดใช้งานแอป Android Spy แล้วสัญลักษณ์จะปรากฏในพื้นที่แจ้งเตือนที่มุมซ้ายบน สัญลักษณ์นี้จำเป็นต้องเรียกใช้แอปในพื้นหลัง บทช่วยสอนนี้แสดงให้เห็นว่าสัญลักษณ์นี้สามารถซ่อนได้อย่างไร

1. เปิดการตั้งค่า Android Spy กด «ซ่อนการแจ้งเตือน»
กด «ซ่อนการแจ้งเตือน»
2. ปิดใช้งาน «แสดงการแจ้งเตือน»
ปิดใช้งาน «แสดงการแจ้งเตือน»