บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์


การสนทนาจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการโทร อย่างไรก็ตาม คุณภาพของการบันทึกขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ นอกจากนี้ เริ่มจาก Android 10 (Q) จำเป็นต้องเปิดใช้งานการเข้าถึงสำหรับ Android Spy มิฉะนั้นจะบันทึกเฉพาะความเงียบ นอกจากนี้ จะต้องปิดการใช้งานคุณสมบัติการบันทึกการโทรภายในของ Android บทช่วยสอนนี้แสดงวิธีเปิดใช้งานการเข้าถึงสำหรับ Android Spy

1. เปิดการตั้งค่าสำหรับ Android Spy แล้วแตะ «กิจกรรม»
2. แตะ «การกดแป้นพิมพ์» กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นพร้อมคำอธิบายวิธีดำเนินการต่อไป
3. หน้านี้ดูแตกต่างกันเล็กน้อยใน Android เวอร์ชันต่างๆ เพียงมองหา «บริการ»
4. แตะ «การช่วยการเข้าถึง»
5. เปิดใช้งาน «การช่วยการเข้าถึง» แล้วแตะ «ย้อนกลับ» จนกว่าคุณจะกลับไปที่การตั้งค่า