อัปเดต Android Spy


ตั้งแต่เวอร์ชัน 9.3 ขั้นตอนได้เปลี่ยนไปเพื่ออัปเดตแอปพลิเคชัน Android Spy เป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่า หากติดตั้งเวอร์ชันที่เก่ากว่าแล้วจะต้องถอนการติดตั้งก่อนจึงจะติดตั้งเวอร์ชันที่ใหม่กว่าได้ ในการถอนการติดตั้งให้เปิดการตั้งค่า Android Spy แล้วแตะ «ถอนการติดตั้ง» หลังจากถอนการติดตั้งให้ติดตั้งเวอร์ชันใหม่ตามที่อธิบายไว้ที่นี่: ติดตั้ง Android Spy