เปิดการตั้งค่า Android Spy

หากอุปกรณ์ของคุณไม่มีฟังก์ชั่นโทรศัพท์ใช้ตัวเลือกนี้ เริ่มเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Android Spy แล้วป้อน a-spy.com/start ในแถบที่อยู่ ในฟิลด์ด้านล่างให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณตั้งไว้เพื่อเปิดการตั้งค่า Android Spy และกด START หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์นี้ใ 0000